Članstvo v Društvu Machova dediščina pod Gorjanci

Članstvo in članarina

Član društva MDG lahko postane vsakdo, na podlagi pisne pristopne izjave.

Vsi člani društva se morajo ravnati po Pravilih društva MDG in redno plačevati članarino.

Pravice članov društva so:

 • da volijo in so voljeni v organe društva in organe zvez, v katere se povezuje društvo
 • da sodelujejo pri oblikovanju ciljev in programov društva ter aktivno sodelujejo pri njihovem izvajanju
 • da so obveščeni o delu društva in njegovih organov
 • da uživajo ugodnosti, ki jih daje društvo svojim članom

Dolžnosti članov društva so:

 • da odgovorno opravljajo naloge, ki so jim zaupane in so jih sprejeli
 • da s svojim delom zagotavljajo uresničevanje programov društva da se ravnajo po določbah Pravil društva MDG
 • da plačujejo članarino

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom, ko član poda pisno izjavo o izstopu tajniku društva
 • zaradi neplačane članarine za tekoče leto, kljub pisnemu opominu
 • zaradi smrti
 • z izključitvijo na podlagi obrazloženega sklepa častnega razsodišča
 • iz članstva Društva MDG se izključi član, ki zavestno krši določbe Pravil društva MDG, deluje v nasprotju z interesi društva in ruši njegov ugled.

Članarina

Letna članarina znaša 10 EUR.

Članstvo otrok do 18. leta starosti je brezplačno.

Članarino je mogoče poravnati:

 • pri blagajniku društva na rednem letnem zasedanju zbora članov Društva MDG
 • pri blagajniku društva ob ostalih organiziranih dogodkih društva
 • na tekoči račun društva:
  koda namena plačila: OTHR
  namen: plačilo članarine za leto …
  znesek: 10,00  EUR
  IBAN:SI56 6100 0001 1557 315
  referenca (sklic):  SI00 in datum nakazila  (npr. 19022016)
  prejemnik: Društvo Machova dediščina pod Gorjanci, Potov vrh 82, Novo mesto

Pristopna izjava

Prenos pristopne izjave (PDF)

Podpisano pristopno izjavo nam lahko pošljete po pošti na Društvo Machova dediščina pod Gorjanci, Potov vrh 82, 8000 Novo mesto ali e-pošti na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

logo

Društvo Machova dediščina pod Gorjanci je bilo ustanovljeno leta 2015 z namenom oživitve pomembne zgodbe iz preteklosti našega kraja, na katero smo zelo ponosni. To je zgodba o vizionarski družini Mach in njeni zapuščini.