Društvo uspešno sodeluje z ...

Sodelovanje

Društvo MDG pri izvajanju svojih nalog uspešno sodeluje z lokalnimi prebivalci in lastniki zemljišč, po katerih poteka Machova učna pot, z lokalno skupnostjo, ostalimi društvi in organizacijami:

 • Mestna občina Novo mesto
 • Krajevna skupnostjo Mali Slatnik
 • Zavod RS za varstvo narave
 • Zavod za varstvo kulturne dediščine
 • Zavod za gozdove
 • MOP, Direkcija RS za vode
 • Društvo upokojencev Mali Slatnik
 • Društvo upokojencev Novo mesto
 • Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
 • Roletarstvo Medle d.o.o.
 • Tovarna zdravil Krka d.d., Novo mesto
 • Revoz d.d.
 • TPV
 • Zavarovalnica Sava
 • Območna obrtno podjetniška zbornica Novo mest
 • Kartonal
 • Delavska hranilnica
 • Adria Plus d.o.o.
 • Adria d.o.o.
 • Acer Novo mesto d.o.o.
 • Gvido napisi
 • Opara tisk d.o.o.
 • Git d.o.o.
 • Krovstvo in kleparstvo Jerman Aleš s.p.
 • GBV d.o.o.
 • Tesarstvo in montažna dela Rok Gazvoda s.p.
 • Amigo bar
 • Gostilna Vovko
 • Gostilnica Slatnik
logo

Društvo Machova dediščina pod Gorjanci je bilo ustanovljeno leta 2015 z namenom oživitve pomembne zgodbe iz preteklosti našega kraja, na katero smo zelo ponosni. To je zgodba o vizionarski družini Mach in njeni zapuščini.