Jamamaj

Jamamaj (Antheraea yamamai)

Machov hrib in Jamamaj

Gojenje sviloprejke (Bombyx mori) za proizvodnjo svile se je začelo pred 5000 leti na Kitajskem. V Evropo se je razširilo v 6. st. n.š., k nam pa v 16. st. na Goriško. Dejavnost je imela vrhunec konec 18. st., v začetku 19. st. je zaradi obolelosti navadne sviloprejke začela pešati. Za rejce so postali aktualni odporni hrastovi prelci Iz Azije. Leta 1860 so tako iz Japonske posredovali prve jamamaje.

Jamamaj (Antheraea yamamai) je s premerom kril do 15 cm naš največji nočni pavlinček. Prebiva v listnatih gozdovih (hrast, bukev, gaber). Krila prekrivajo hitinaste luskice v barvnih variacijah od rumene pa do rjave. Luskic ni sredi kril, kjer so očem podobne lise. Konec julija se začno izlegati iz svilnega zapredka. Poletijo šele drugo noč. Najprej poletijo samci. Z vonjalnimi čitnicami na peresastih tipalkah najdejo samico, ki oddaja poseben vonj. Odrasli se ne prehranjujejo, živijo od zalog iz faze gosenice do 7 dni. V začetku jeseni poginejo.

Jajčeca
Po oploditvi samice izležejo do 100 jajčec velikosti 2 mm. Obdana so z lepljivo tekočino, da se prilepijo na drevesno lubje hranilnih rastlin. Do zime se v jajčecu razvije drobna gosenica, ki prezimi.

Gosenica
Aprila se iz jajčeca izleže gosenica. Po četrti levitvi na dan poje do 20 listov, zraste do 8 cm, tehta 11 g, kar je 1800-krat več kot ob izleganju. Doraste jih le petina.

Buba
Konec junija se gosenica zaprede. Predilne žleze izločajo nitasto proteinsko vlakno - svilo, debelo 0,012 mm in dolgo 5 km. Z njo spredejo rumeno zelen zaščitni ovoj (zapredek). V njem poteka preobrazba v odraslo žival, ki traja do 30 dni.

Johann Mach je leta 1866 z Dunaja prejel 85 jajčec in vzgojil prve zapredke. Bil je prvi in najuspešnejši rejec jamamajev na Slovenskem. Poskusil je tudi z vzrejo gosenic na prostem, v hrastovem gozdu na Machovem hribu. Metulji so po izleganju ušli nadzoru ter se postopno razširili po srednji in južni Evropi.

Machova navodila za gojenje Jamamaja
Machova navodila za gojenje Jamamaja

Jamamaj

logo

Društvo Machova dediščina pod Gorjanci je bilo ustanovljeno leta 2015 z namenom oživitve pomembne zgodbe iz preteklosti našega kraja, na katero smo zelo ponosni. To je zgodba o vizionarski družini Mach in njeni zapuščini.