Poročila

Praznik KS Mali Slatnik

Vodstvo KS Mali Slatnik je zaprosilo Društvo Machova dediščina pod Gorjanci za vodstvo krajanov po Machovi učni poti. Njihovemu vabilu smo se z veseljem odzvali.
Na pohod je prišlo 45 krajanov. Imeli smo časovno omejitev, zato smo pohod opravili po bližnjici.
Pri Angelskem studencu smo pohodnikom postregli dobrote iz Škratove lekarne, pijačo pa je prispevala KS Mali Slatnik.
Pohodniki so se tudi na kratko seznanili z delom Društva Machova dediščina pod Gorjanci. V Smolenjo vas smo se vračali po mlinščici in prišli v vas malo pred sedemnajsto uro, tako kot je
bilo dogovorjeno.
Vsi pohodniki so poleg ostalih navzočih lahko spremljali slovesnost ob 90. letnici ustanovitve Gasilskega društva Smolenja vas.
Tokrat nam je bilo vreme naklonjeno.

Dogodki

ponedeljek, 1.4.2024 ob 13.uri
torek, 26.12.2023 ob 13.uri
ponedeljek, 10.4.2023 ob 13.uri

Obvestila in novičke

logo

Društvo Machova dediščina pod Gorjanci je bilo ustanovljeno leta 2015 z namenom oživitve pomembne zgodbe iz preteklosti našega kraja, na katero smo zelo ponosni. To je zgodba o vizionarski družini Mach in njeni zapuščini.